Testa spermier: testning av spermier i hemmet eller på klinik

Det är viktigt att din spermakvalitet är i ordning om du vill ha bästa möjliga chans att reproducera dig. Du kan testa din spermiekvalitet på flera olika sätt – antingen genom att gå till en klinik som kan hjälpa dig eller genom att göra ett test hemma. I den här artikeln får du veta hur du gör ett spermiekvalitetstest och hur du kan förbättra din sperma.

Det finns många olika faktorer som har en negativ inverkan på en mans spermiekvalitet. Försämrad spermakvalitet kan vara genetiskt betingad, men det kan också bero på en inaktiv och ohälsosam livsstil.

Om du vill kunna göra en kvinna gravid är det viktigt att din spermakvalitet är optimal. Genom att göra ett spermiekvalitetstest kan du få en indikation på om det är något fel på din spermiekvalitet.

I följande avsnitt får du lära dig hur du gör ett spermiekvalitetstest och får råd om vad du kan göra för att förbättra din spermiekvalitet – och vilka ohälsosamma vanor du bör lägga ner om du vill ha de bästa förutsättningarna för att göra en kvinna gravid.

Varför göra ett spermiekvalitetstest?

test af sædkvalitet - swimcount-sædkvalitetstest

Ett spermiekvalitetstest ger dig, som namnet antyder, en inblick i din spermiekvalitet och gör det också möjligt för dig att söka behandling om det visar sig att din spermiekvalitet är nedsatt. Det är viktigt att påbörja behandlingen i god tid, så du bör inte vänta med att låta testa din spermakvalitet.

Om du vill testa dina spermier hemma kan du köpa ett hemtest. Det kan ge dig en snabb och enkel indikation på hur bra din spermakvalitet är. Du kan få flera olika hemtester.

Vad är normal spermakvalitet?

Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer har under många år definierat vad som anses vara normal spermakvalitet. Det finns därför vissa kriterier som måste uppfyllas för att ett spermakvalitetstest ska kunna påvisa normal spermakvalitet.

Enligt WHO måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det måste finnas minst 2 milliliter sperma.
  • Det måste finnas minst 20 miljoner spermier per milliliter sperma.
  • Minst hälften av spermierna måste vara rörliga.
  • Minst 4 % av spermierna måste ha ett normalt utseende.

På senare år har dock kraven blivit mindre stränga innan ett spermakvalitetstest kan fastställa att sperman är av normal kvalitet. I stället läggs allt större vikt vid att spermierna ska vara ”normala”, det vill säga se ut och röra sig normalt.

Hur testar du din spermiekvalitet?

När du behöver få din spermakvalitet testad har du flera alternativ. På de flesta sjukhus kan du göra ett spermiekvalitetstest, men det finns också olika hemtester som kan ge dig en indikation på din spermiekvalitet.

Testa din spermiekvalitet hemma

Om du inte vill testa dina spermier på sjukhus kan du köpa ett hemtest som kan ge dig en indikation på hur det går med din fertilitet. Om hemtestet visar att du har nedsatt spermakvalitet bör du kontakta en läkare för ytterligare laboratorietester.

Detta betyder dock inte att ett hemtest inte är korrekt – det ska bara ses som en indikation på hur bra din spermiekvalitet är. Du kan köpa ett test för spermiekvalitet från Swimcount.co.uksom mäter koncentrationen av spermier per milliliter.

Inom 30 minuter får du svar på om du har normal spermakvalitet eller om det behövs ytterligare laboratorietester. Om ditt spermiekvalitetstest visar att du har optimal spermiekvalitet behövs inga ytterligare tester om du inte har svårt att göra en kvinna gravid.

Testet innehåller ett test, en uppsamlingsbägare och en spruta som används för att överföra spermaprovet till testet. Du kan bara använda testet en gång, så det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant innan du använder testet.

Testning av spermakvalitet på sjukhus

Om du får ett spermakvalitetstest på sjukhuset görs det genom onani, vilket leder till utlösning. Sperman samlas upp i en provflaska och levereras till laboratoriet – där den helst ska produceras.

I vissa fall är det inte möjligt att producera sperma i själva laboratoriet, så det görs istället hemma. Detta är dock bara ett undantag, eftersom spermiernas rörelse är känslig för både temperaturfluktuationer och tid.

Om det inte är möjligt att ta ett spermaprov på laboratoriet kan detta göras hemma och provet tas med till laboratoriet inom en timme. Under tiden ska provet hållas nära kroppen för att säkerställa en optimal temperatur för att spermaprovet ska bli korrekt.

Kan det finnas variationer i spermakvaliteten?

Även om du gör ett spermaprov kan du upptäcka att det finns stora variationer i kvaliteten. Detta innebär också att de flesta män någon gång kommer att få försämrad spermakvalitet.

Försämrad spermakvalitet kan orsakas av flera faktorer – till exempel selenbrist, feber eller en period av inaktivitet. Spermiernas utveckling tar ungefär 74 dagar och det kan finnas många faktorer som påverkar spermierna i den tidiga utvecklingsfasen.

Om du har haft feber som leder till skadade spermier kan det ta upp till två månader innan din spermiekvalitet återgår till det normala. Så bara för att ett test visar att din spermakvalitet är dålig i allmänhet betyder det inte nödvändigtvis att den är det.

Enligt Webbplatsen för Rigshospitalet du bör göra mer än ett spermakvalitetstest var tredje månad för att försäkra dig om att testet är korrekt när det gäller din totala spermakvalitet.

Vad påverkar spermiekvaliteten?

Det finns många olika faktorer som påverkar spermiekvaliteten negativt. Vanligtvis är det livsstilsfaktorer som gör att spermiekvaliteten inte är optimal, men det kan också finnas andra faktorer.

Om din livsstil har försämrat spermiekvaliteten finns det hopp – du kan ändra din livsstil och se en ökning av spermiekvaliteten. Ohälsosamma matvanor, alkohol, rökning, brist på motion och andra ohälsosamma vanor har alla en negativ inverkan på spermiekvaliteten. Du kan läsa mer om hur alkohol påverkar spermakvaliteten, här.

Om din spermakvalitet är kraftigt nedsatt är det ofta genetiskt betingat. Det kan till exempel finnas en defekt i den manliga Y-kromosomen, där de gener som styr spermieproduktionen finns.

Hormonella störningar, inflammation i testiklarna, kemoterapi och andra medicinska behandlingar kan också bidra till försämrad spermakvalitet. Det bästa sättet att ta reda på det är att testa spermiekvaliteten. Om resultatet är negativt bör du gå till din läkare som kan hjälpa dig att utreda orsaken till den försämrade spermakvaliteten.

Hur kan man förbättra spermiekvaliteten?

Manliga spermiekvaliteten kan variera kraftigt över tid eftersom det, som tidigare nämnts, finns ett antal faktorer som påverkar den. Din livsstil har stor betydelse för hur många friska spermier du kan producera.

Det betyder att du i många fall kan förbättra spermiekvaliteten genom att ändra din livsstil. Om du slutar med alkohol, rökning, ohälsosamma matvanor och liknande är det mer sannolikt att du ökar antalet spermier och mängden rörliga spermier, vilket ökar din fertilitet.

Hur du kan förbättra din spermakvalitet:

  1. Hälsosam och varierad kost: ät livsmedel som är rika på antioxidanter – till exempel bär, nötter och färgglada grönsaker. Se dessutom till att du äter mycket fisk, fibrer och ett minimalt intag av mättade fettsyror.
  2. Motionera och håll dig aktiv: för lite motion och övervikt kan ha en negativ inverkan på din spermakvalitet. Du bör därför höja pulsen tre gånger i veckan i minst 30 minuter per gång och försöka gå 10 000 steg per dag.
  3. Håll dig borta från miljögifter och hormonpåverkande ämnen: du bör undvika produkter som är relaterade till östrogen – till exempel mjukplast. Du bör också hålla dig borta från produkter och livsmedel som innehåller kemikalier.
  4. Undvik onaturlig värme: Håll dig borta från varma bad, bastu och hög sittvärme, eftersom spermier inte trivs i onaturligt höga temperaturer.

När är spermierna bäst?

Kvinnans ägg är endast mottagliga för spermier inom 12-24 timmar efter ägglossningen. Det är därför bra att ha sex dagen före eller under de dagar då kvinnan har ägglossning.

Men när är mannens spermier bäst lämpade att reproducera sig? Även om män i princip kan reproducera sig under hela livet är det mycket få som kan få barn efter 60 års ålder.

Mäns spermiekvalitet försämras när de blir äldre. Ju äldre en man är, desto svårare är det att göra en kvinna gravid. Samtidigt ökar risken för att kvinnan får missfall och att barnet utvecklar allvarliga sjukdomar.

Se även: manliga könspiller – receptfritt

Lämna en kommentar