BMI-kalkylator – BMI räkna ut

På den här sidan kan du enkelt och snabbt beräkna ditt BMI med vår BMI-kalkylator. Du kan också läsa allt du behöver veta om BMI.

Vad betyder BMI?

BMI står för Body Mass Index och är en indikator på om din vikt ligger inom det normala intervallet i förhållande till din längd. Indexet visar om du är normalviktig, underviktig eller överviktig i olika grad.

BMI beräknas utifrån din vikt och din längd och ger en objektiv indikation på om din vikt motsvarar din längd. När det gäller hälsa kan BMI inte stå ensamt. Den bör också ta hänsyn till genetik, ålder, muskelmassa, fettprocent och eventuella sjukdomar eller tillstånd, t.ex. graviditet och amning. Dessutom mäter man nästan alltid midja och höft när man bedömer under- eller övervikt.

BMI-beräkning: Hur beräknas BMI för män och kvinnor?

BMI beräknas manuellt genom att ta din vikt och dividera den med din längd gånger din längd i meter. Män och kvinnor använder samma formel och tabell för att beräkna sitt BMI.

Exempel:

 • Vikt: 75 kg
 • Höjd 1,79 m
 • Beräkning: 75 / (1,79 x 1,79)
 • BMI: 23,4

Det kan vara lite knepigt med en sådan beräkning. Därför har vi skapat en BMI-kalkylator så att du snabbt och enkelt kan beräkna ditt BMI genom att ange din längd och vikt. På så sätt behöver du inte komma ihåg matematiken och du kan vara säker på att resultatet alltid är korrekt.

BMI-kalkylator

[bmi height=”Höjd” weight=”Vikt” submit=”Beräkna BMI ”” result=”Ditt BMI-tal är: %bmi%” metric=”cm och kg” imperial=”in och lb”]

BMI-siffra: Förklaring

Det varierar lite hur specifikt BMI-talet delas upp. Den allmänna versionen ser ut så här:

 • Under 18,5 år: Undervikt
 • 18,5-25: Normalvikt
 • 25-30: Övervikt
 • Över 30 år: kraftig övervikt

Den mer medicinska versionen är däremot mer specifik om övervikt:

BMINäringsstatus
Under 18,5Undervikt
18.5-24.9Normalvikt
25-29.9Övervikt
30 – 34.9Fetma
35 – 39,9Svår fetma
> 40Extremt överviktig

Anledningen till att man använder en mer specifik klassificering i medicinska termer är att ju större övervikt, desto större är risken för allvarliga följdsjukdomar. Det finns alltså en skillnad mellan hur allvarligt det är att ha ett BMI på 31 och ett BMI på 43.

Varför är BMI viktigt?

Naturligtvis kan du gå runt och vara glad och okunnig utan att känna till ditt BMI-värde. Om du är normalviktig är det inte heller nödvändigt. Men om du är antingen överviktig eller underviktig kommer ditt BMI att användas som en indikation på hur allvarligt problemet är. Detta beror på att olika siffror har olika riskindikatorer.

Ju mer övervikt eller undervikt du har i förhållande till ditt BMI, desto större är risken för följdsjukdomar. Om du har ett BMI på 27 är du lätt överviktig och det finns en lätt ökad risk för fetmarelaterade komplikationer, medan ett BMI på över 40, som är extremt överviktigt, innebär en mycket hög risk för fetmarelaterade komplikationer.

Vad är en hälsosam vikt?

BMI diagrammer med infografik til mænd og kvinder - beregn bmi helsebladet

En hälsosam vikt är en vikt som minimerar risken för viktrelaterade sjukdomar. I de flesta fall är en hälsosam vikt en normalvikt med ett BMI på 18,5-24,9. Det finns dock även faktorer som spelar in när man bedömer en hälsosam vikt, bland annat muskelmassa och fettprocent.

Om du vill arbeta för en sundare vikt bör du se över din kost och dina träningsvanor, men din livsstil kan också ha betydelse.

Tips för en hälsosam vikt:

 • Ät en hälsosam och varierad kost
 • Ät rätt mängd kalorier
 • Träna dagligen
 • Undvik rökning och alkoholkonsumtion
 • Undvik stress
 • Se till att du får tillräckligt med sömn

Källa: Sundhed.dk

Undantag i BMI

I vissa fall kan BMI inte beräknas exakt – eller åtminstone kommer det att ignoreras medicinskt i dessa fall. Detta gäller till exempel vid graviditet, bodybuilding och vissa sjukdomar.

I många fall har äldre personer dessutom nytta av att ha ett något förhöjt BMI. Detta beror på att de ofta drabbas hårdare av sjukdomar och att det därför är bra att ”ha något att kämpa med”. Äldre personer med ett BMI på 25-29 kommer därför sällan att uppmuntras att gå ner i vikt.

Risk för fetma

Risiko ved overvægt - BMI beregner

Anledningen till att övervikt inte bör gå obemärkt förbi är att övervikt kan leda till hälsokomplikationer. Kort sagt, övervikt belastar våra kroppar, oavsett om det beror på övervikt eller sjukdom. Muskler och senor, men även inre organ, överarbetas och det kan leda till skador och sjukdomar.

I värsta fall kan övervikt leda till följdsjukdomar som t.ex:

 • Diabetes
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Högt blodtryck
 • Artros
 • Problem med leder och muskler
 • Sömnapné
 • Cancer
 • Infertilitet
 • Depression

I värsta fall kan undervikt leda till följdsjukdomar som t.ex:

 • Anemi
 • Infertilitet
 • Osteoporos
 • Försvagat immunförsvar

Problem med BMI

Problemer med BMI

Även om BMI är en utmärkt utgångspunkt i de allra flesta fall har beräkningen sina brister. Ett högt BMI innebär att muskelmassan är normal och att fettmassan är för hög. Detta är dock inte alltid fallet i praktiken.

Om du tränar mycket, så att din muskelmassa är betydligt högre än genomsnittet, kommer du att kategoriseras som överviktig enligt BMI – även om din fettprocent är normal eller till och med låg. BMI är alltså bara en beräkningsmetod som fungerar för personer med normal, genomsnittlig muskelmassa.

Om du tränar mycket kan du med hjälp av midje- och höftmåttet bedöma om du har för mycket fett runt midjan och höfterna, vilket är ett tecken på fetma. Midjemått och höftmått används också vanligtvis vid viktnedgång, eftersom deras utveckling är mycket mätbar.

Se även: fler kroppsmått med kroppsanalysvågar

Midjemått

Ett alternativ eller komplement till BMI är midjemätning. Midjemåttet ger en indikation på om du har för mycket fett runt buken, vilket vanligtvis är en indikation på övervikt i allmänhet. Fettet runt buken kallas för bukfett. Eftersom det finns ett samband mellan mängden bukfett och livsstilssjukdomar, innebär ett för högt midjeomfång att du bör börja gå ner i vikt.

Midjemått män:

 • Normal: Upp till 94 cm
 • Hög: Upp 95-102 cm
 • Mycket hög: Över 102 cm

Midjemått kvinnor:

 • Normal: Upp till 80 cm
 • Högt: 81-88 cm
 • Mycket hög: Över 88 cm

Mätning av midja och höft

Ett annat mått som ger en indikation på övervikt är midje-höftmåttet, som är värdet mellan midje- och höftmåttet. För att få fram midje-höftmåttet dividerar du ditt midjemått (omkrets) med ditt höftmått (omkrets).

Som kvinna är ditt midje-höftmått högt om det är över 0,85.

För en man är midje-höftmåttet högt om det är över 0,90.

Exempel – Man:

 • Midjemått: 103
 • Höftmått: 95
 • Beräkning: 103/95
 • Midja-höftmått: 1,08

Jag är överviktig – vad ska jag göra?

Jeg er overvægtig – hvad skal jeg gøre - BMI beregner

BMI visar att du är överviktig. Det gör även ditt midjemått. Det viktiga är dock om du har för mycket fett. Oftast kan du se det i spegeln. Om du är överviktig bör du gå ner i vikt, eftersom fetma kan ge upphov till en mängd sekundära symptom och sjukdomar av olika svårighetsgrad.

Du kan börja gå ner i vikt själv genom att följa de officiella riktlinjerna för en hälsosam och varierad kost. Det är också viktigt att äta mindre än du förbränner. Det mest effektiva sättet är att öka motionen och minska kaloririk mat och dryck.

Om du vill ha hjälp med din viktminskning kan du kontakta en dietist som kan hjälpa dig att skräddarsy ett viktminskningsprogram som passar dig. Det innebär att vi ger dig en prisvärd måltidsplan och ett träningsprogram som passar din kondition.

De första kilona är alltid de lättaste att tappa, så ta inteppa modet om viktnedgångskurvan planar ut efter de första veckorna. I ett långvarigt viktminskningsprogram är det mycket vanligt med en viktnedgång på 0,5-1,0 kg per vecka.

Jag är underviktig – vad ska jag göra?

Som underviktig är det lätt att få höra att man måste äta mer. Men i praktiken är det oftast inte så lätt. Som underviktig person måste du titta mycket noggrannare på vad du äter. Maten ska vara hälsosam och varierad, men med fokus på kaloririka livsmedel och drycker.

Om du har gått ner i vikt eller tappat aptiten på grund av sjukdom bör du kontakta din läkare. Här avviker du vanligtvis från de officiella kostråden till förmån för viktökning. Det rekommenderas därför att man fokuserar på livsmedel med hög fetthalt och hög sockerhalt, kaloririka drycker, kosttillskott och liknande.

En dietist kan också hjälpa dig att utforma en kostplan med viktökning i åtanke.

De officiella riktlinjerna för kosthållning

De Officielle Kostråd - BMI beregner

Tidigare kände vi till kostpyramiden som var det officiella svaret på hur vi ska äta. Den gamla kostpyramiden byggde dock delvis på vad man då visste om hälsa och kost och delvis tog man inte alls hänsyn till miljön.

Official Dietary Guidelines är Food and Drug Administration’s uppdaterade kostråd för hälsosam och varierad mat som också skyddar vårt klimat. I rapporten rekommenderas bland annat mindre kött, som har en stor inverkan på klimatet.

Genom att följa de officiella kostråden kan du äta en hälsosam kost som tillgodoser ditt behov av kalorier, näringsämnen, vitaminer och mineraler på ett enkelt och lätthanterligt sätt. Om du normalt sett äter för mycket räcker det troligen med att följa kostråden och det rekommenderade kaloriintaget för att gå ner i vikt.

Det övergripande rådet är: ” Ät växtbaserat, varierat och inte för mycket”.

De andra råden är följande:

 • Ät mer grönsaker och frukt
 • Ät mindre kött – välj baljväxter och fisk
 • Ät mat med fullkorn
 • Välj vegetabiliska oljor och fettsnåla mejeriprodukter
 • Ät mindre söta, salta och feta livsmedel
 • Släck din törst med vatten

Börja med att följa råden. Övervikt innebär att man ersätter alla kaloririka drycker som juice, läsk, kaffe, energidrycker, juice och alkohol med vatten. Det innebär också att du måste sluta äta näringsfattiga livsmedel som godis, chips och choklad – eller åtminstone minska dem avsevärt.

Fokusera på huvudmåltider och mellanmål som huvudsakligen består av grönsaker, baljväxter och frukt. Komplettera med fisk och kött ett par gånger i veckan. Välj dessutom fettsnåla mejeriprodukter, t.ex. lättmjölk och yoghurt, och vegetabilisk olja i stället för smör. Vitt bröd bör ersättas med fullkornsbröd, liksom andra ”vita” livsmedel som pasta och ris.

Om du följer ovanstående råd och kompletterar dem med ”ät mindre” är du på god väg.

Läs också: uppnå resultat i viktminskning med MCT-olja

Ofta ställda frågor

Ska jag gå ner i vikt om mitt BMI är högt?

Viktminskning är alltid frivillig, men om ditt BMI är högt är risken för associerade sjukdomar lika stor. Därför rekommenderas viktminskning vid ett högt BMI.

Mitt BMI är för högt, men jag är inte fet – vad ska jag göra?

BMI är en indikation baserad på genomsnittliga beräkningar. Ditt BMI kan vara högt utan att du är överviktig, till exempel om du är muskulös. Om du inte är överviktig ska du naturligtvis inte gå ner i vikt.

Hur beräknar jag BMI?

BMI kan beräknas manuellt genom att dividera vikten med längden gånger längden i meter. Den enklaste lösningen är dock att använda vår BMI-kalkylator på den här webbplatsen.

Lämna en kommentar